Handlingsprogram 2014 - 2018

Miljöpartiet i Borås - Handlingsprogram 2014 - 2018


Grön politik för ett grönare Borås. Miljöpartiet i Borås vill verka för att utveckla Borås Stad för framtiden. Vi vill modernisera Borås och skapa en och långsiktigt hållbar grön stad. Vi ska göra det med en positiv syn på stadens möjligheter att förena ett levande kulturliv med integration och jämställdhet, och ett starkt näringsliv med en levande landsbygd och natur. Så bygger vi grunden för en levande grön stad där alla kan mötas på jämlika villkor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar