onsdag 24 oktober 2012

Vi vill utveckla medborgarinflytandet i Borås

 Miljöpartiet i Borås tycker att politiska beslut blir bättre om man låter medborgarna vara med i processen. Vi har 104 000 personer som bor i Borås. Det finns en enorm kompetens, kreativitet, lokalkännedom och vilja att påverka bland dem, större än vad politiker och tjänstemän någonsin kan ha själva. Vi vill utveckla medborgardialogen och medborgarnas inflytande på alla plan. En del i detta är tankarna om ett rådrum i stadsparken som kommer stå klart 2014. Vårt kommunalråd Tom Andersson är dessutom ordförande för en grupp som skall ta fram principer för hur Borås stad systematiskt ska arbeta med medborgardialog.


Se kommunalrådet Tom Andersson (mp) och miljönämndens ordförande Heiti Ernits (mp) pressentera orangeriet och rådrummet.


Mer om orangeri och rådrum på vårt kommunalråd Tom Anderssons blogg

Övriga källor:

lokalkanalen: Orangeri i Stadsparken. HD
Borås tidning: Glashuset i stadsparken blir av
SR: Så blir nya Orangeriet i Stadsparken
Borås stad: Medborgardialog

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar