torsdag 8 november 2012

Miljöpartiet vill ha Grön IT

I vår gröna politik för Borås stad tycker Miljöpartiet i Borås att grön IT är en självklarhet. Grön IT handlar om att ställa om verksamheten för att bland annat spara energi, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Ett sätt att göra detta är att ställa höga krav på den IT-hårdvara som kommunen köper in, krav på energi och miljöprestanda är dessutom lönsamt då man samtidigt sänker driftskostnaderna. Ett annat sätt är att arbeta med den befintliga maskinparken med åtgärder som till exempel att återvinna värme- energi från serverhallar eller att se till att datorer inte kan stå på oanvända under längre perioder.

Om man dessutom använder sig av ett koncept för Grön IT i verksamheterna kan man arbeta med fler områden. Strategier för exempelvis ruttoptimering i hemtjänsten, byta ut möten som innebär långa resor till E-möten och olika typer av effektiviseringar ger både miljövinster och sänker kostnaderna för verksamheterna.

Grön IT är för Miljöpartiet i Borås en självklarhet, då det ger en positiv effekt både för miljön och för ekonomin. Vi vill även att  Grön IT ska vara socialt hållbart, därför är det viktigt för oss att upphandlingen sker med högt ställda sociala krav som garanterar att produkterna har framställts på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar