onsdag 24 oktober 2012

Vi vill utveckla medborgarinflytandet i Borås

 Miljöpartiet i Borås tycker att politiska beslut blir bättre om man låter medborgarna vara med i processen. Vi har 104 000 personer som bor i Borås. Det finns en enorm kompetens, kreativitet, lokalkännedom och vilja att påverka bland dem, större än vad politiker och tjänstemän någonsin kan ha själva. Vi vill utveckla medborgardialogen och medborgarnas inflytande på alla plan. En del i detta är tankarna om ett rådrum i stadsparken som kommer stå klart 2014. Vårt kommunalråd Tom Andersson är dessutom ordförande för en grupp som skall ta fram principer för hur Borås stad systematiskt ska arbeta med medborgardialog.


Se kommunalrådet Tom Andersson (mp) och miljönämndens ordförande Heiti Ernits (mp) pressentera orangeriet och rådrummet.


Mer om orangeri och rådrum på vårt kommunalråd Tom Anderssons blogg

Övriga källor:

lokalkanalen: Orangeri i Stadsparken. HD
Borås tidning: Glashuset i stadsparken blir av
SR: Så blir nya Orangeriet i Stadsparken
Borås stad: Medborgardialog

onsdag 17 oktober 2012

Vi vill utveckla Borås som cykelstad

Det övergripande målet är att bidra till att cykeln får en större andel av resorna i staden och att underlätta för hållbara resor och en klimatsnål livsstil i Borås. För att öka andelen cykeltrafik i staden är det inte bara cykelbanorna som är viktiga utan hela den omkringliggande infrastrukturen är viktig så att resan med cykel som helhet blir mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med bilresor.
Mer om cykelsatsningar i vårt kommunalråds blogg
Övriga källor:

SR: Borås satsar på cykelparkering
BT: nytt cykelgarage vid centralen
Borås Stad: Cykla i Borås

Vi vill ge en bild av vår gröna politik

För att tydliggöra vilka politiska frågor som miljöpartiet de gröna i Borås driver och för att bättre kommunicera den politik vi står för kommer vi här försöka spegla gröna framgångar inför valet 2014. Det är viktigt att vi låter väljarna veta vad vi gjort under mandatperioden även före vi tar fram vårt program inför valet 2014.

Därför kommer vi att försöka länka till material som beskriver vad vi arbetar med och vad vi står för redan nu för att underlätta för väljarna.