Valmanifest 2014

Miljöpartiet i Borås - Valmanifest 2014 - Rösta grönt i BoråsBorås är en stad som ständigt utvecklas och förbättras, men samtidigt står vi inför nya stora utmaningar.

Miljöpartiet har suttit med och bestämt i Borås Stad i 16 år. Det har gett tydliga avtryck, men ett allt större grönt inflytande behövs för att möta framtidens klimat- och miljöutmaningar. Vi söker därför ert stöd, för att kunna arbeta än mer aktivt med en modern grön politik. Framtiden för alla boråsare – också ännu de ännu inte födda – måste säkras.

 Vår ideologi bygger på våra tre solidariteter:

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidaritet med kommande generationer
• solidaritet med världens alla människor

 En grön samhällsanalys bygger på helhetssyn – allt hänger ihop i ett stort komplext beroende. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag. Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt. Människor, företag och organisationer lanserar idéer för en bättre värld. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.

 Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar