torsdag 8 maj 2014

Eu måste bli mer öppet och humant

Människor är det som utgör vårt samhälle, vi är alla en resurs och ingen är en belastning. Därför är det för Miljöpartiet självklart att jobba för en human invandringspolitik och en bättre samhällsintegration. Vi vill ha ett öppet Europa, med human flyktingpolitik.Det är dags för en varmare och mer human politik i EU
Miljöpartiet står för en varmare och mer human politik i EuropaMiljöpartiet vill


  • skapa lagliga vägar till EU för asylsökande,
  • stärka arbetet för mänskliga rättigheter inom EU, och
  • skapa ett mer demokratiskt och öppet EU.Asyl och migration

Vi vill öppna lagliga vägar in för asylsökande, så att inga fler flyktingar ska drunkna i Medelhavet. Vi vill göra det möjligt att söka asyl på EU-länders ambassader. Asylansökan ska kunna prövas i fler EU-länder än det första landet personen först anlänt till. Att hindra människor som flyr för sina liv att söka asyl är oacceptabelt.

Ett Europa för alla

Alla människor som lever i Europa ska känna att deras rättigheter skyddas av EU. Vi tolererar inga former av diskriminering och vi står upp mot rasism och främlingsfientlighet. Vi vill att EU ska få fler och mer effektiva verktyg för att kunna agera när ett medlemsland bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter.


Läs mer om vad miljöpartiet vill i ämnet migration och lika rätt i: Miljöpartiets EU-valmanifest del 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar