onsdag 14 maj 2014

För ett Europa där fler människor är delaktiga i besluten

Demokrati ska inte tas för given, öppenhet och insyn vinner alla på. Vi måste varje dag arbeta för att skydda och stärka demokratin och öppenheten. Miljöpartiet vill ha ett Sverige och Europa där fler människor är delaktiga i besluten, inte stängs ute. 


Vi vill stärka demokratin
Miljöpartiet anser att alla vinner på mer demokrati, öppenhet och delaktighetMiljöpartiet vill


  • främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter,
  • skapa en lag som ser till så att ekonomiska bidrag till politiska partier måste redovisas öppet,
  • arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade "whistleblowers" och värna meddelarskyddet för alla, och
  • införa en offentlighetsprincip och meddelarfrihet inom EU.


Fritt och öppet

Allas rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar vill vi värna och utöka. Målet är att offentlighetsprincipen ska gälla i all verksamhet som betalas av staten eller kommunen.
Meddelarfriheten, som gör att du som anställd har rätt att prata med journalister om sådant som inte är bra på din arbetsplats utan att du riskerar att bli av med jobbet, ska gälla för alla. Vi vill också att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen ska gälla även inom EU.

Demokrati för alla

Vi vill sänka rösträttsåldern till 16 år, öppna för fler lokala folkomröstningar och ge fler möjlighet att rösta i riksdagsvalen. Sverige, och vår demokrati, ska bli tillgänglig för fler.


Läs mer om vad miljöpartiet vill i ämnet demokrati och politik: Sverige skall vara öppet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar