torsdag 8 maj 2014

EU måste ta ansvar för klimatet och miljön

Det är kallsint att inte agera när planeten förstörs. Vi gröna vill att EU tar ansvar för klimatet, rena hav och en giftfri vardag. Vi vill helt enkelt ta ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.Vi kan inte låta bli att agera när planeten förstörs - Rösta grönt till EU
Miljöpartiet vill inte kallsint låta planeten förstöras. - Rösta grönt i EU -valetMiljöpartiet vill


  • att EU blir en global ledare i miljöfrågor,
  • göra det dyrare att förstöra miljön, och
  • göra det billigare och enklare att tänka på miljön.


Ansvar för klimatet

Det finns lösningar på klimathotet. Viktigast är att sluta använda kol, olja och gas – och satsa mer på sol, vind och annan förnybar energi.  Miljöpartiet vill att EU sänker utsläppen och blir en global ledare, som får världen att ta ansvar för barnens framtid.

Rena hav

Våra hav hotas av överfiske och utsläpp. Miljöpartiet har varit drivande för EU:s nya fiskepolitik, som ska se till att vi inte fiskar mer än vad haven tål. Nu vill vi se till att detta genomförs, och gå vidare med att ta oss an utsläppen.

Giftfri vardag

Som förälder och konsument ska du inte behöva vara expert för att undvika gifter i mat, kläder  och leksaker. Därför vill Miljöpartiet att EU förbjuder giftiga ämnen i mat och prylar som vi köper.


Läs mer om vad miljöpartiet vill i ämnet miljö och klimat i: Miljöpartiets EU-valmanifest del 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar