fredag 12 september 2014

Öppet brev till F!:s väljare i Borås

Kära feminist! Valdagen närmar sig och vi miljöpartister förstår att du som bestämt dig för att rösta på Feministiskt Initiativ har en del funderingar kring hur du ska rösta i kommunen, eftersom F! inte ställer upp där den här gången.

Röstar ni på F! och är från Borås? Hur sak ni rösta kommunalt i Borås?
Öppet brev från Miljöpartiet i Borås Till F!s väljare i Borås


Som ett parti med sina rötter i rörelsen för miljö, fred och jämställdhet så hoppas vi på ditt förtroende att förvalta din feministiska röst i Borås under den närmaste mandatperioden. Vi vill ha din hjälp att bekämpa patriarkatet och rasismen.

Om du har gjort någon av de många valkompasserna så har du säkert märkt att MP och F! hamnar nära varandra. Vi gröna har inte bara alltid haft en kvinnlig partiledare och alltid kört med varvade listor, vi har också alltid sett feminismen som en grund för det politiska arbetet.

I Borås driver vi bland annat:

Att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla kommunens verksamheter och en jämn könsfördelning ska eftersträvas på alla nivåer i kommunal verksamhet

Att Borås Stad antar en nollvision när det gäller främlingsfientlighet och rasism

Utöka stödet till och samarbetet med Kvinnojouren i Borås

Göra en riktad lönesatsning på de, ofta kvinnodominerade, yrkesgrupper inom stadens verksamhet som har lägst löner

Att Borås Stad fortbildar sin personal inom barnomsorg i mångfald och normkritik

Att införa ett kriscentra för män i Borås Stad

Att utöka stödet till och samarbetet med RFSL i Borås

Att motverka diskriminering vid kommunens anställningsprocesser

Att Borås Stad tillsätter en strateg för mänskliga rättigheter

Att Borås Stad vid behov erbjuder skyddat boende för HBTQ-personer

Att rusta upp områden med låg socioekonomisk standard till moderna, miljövänliga områden

Att ledare inom idrotts och föreningsliv erbjuds utbildning i normkritik och HBTQ

Att Borås Stad har jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen

Att Borås Stad arbetar enligt principen lika lön oavsett kön

Att alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens
ekonomi eller i vilken stadsdel man bor

Att Borås Stad fortbildar lärare inom områden som inte är ämnesspecifika så som HBTQ, normkritik och jämställdhet

Att ledare inom kulturliv erbjuds utbildning i normkritik, mångfald


Om du vill läsa mer hittar du mer i vårt handlingsprogram.

Vi hoppas på ett gott samarbete med F! på riksnivån och i kommunen fast de inte ställer upp här detta val. Och vi hoppas på ett gott samarbete med våra rosa låneväljare. Du är självklart varmt välkomna att höra av dig med dina förslag för en ännu mer feministisk politik i Borås.


Hanna Lasse
Bernholdsson Jutemar
                                                                                                             
Ordföranden för Miljöpartiet de gröna i Borås                              

Tom
Andersson

Kommunalråd Borås Stad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar