tisdag 26 augusti 2014

Vår politik för Borås - Cykel, bil och kollektivtrafik

Vi behöver ställa om trafiken i Borås och resten av Sverige. Både för att vi ska kunna resa smartare idag och för framtida generationers skull.  Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter. Allt fler börjar cykla och gå och lämnar därmed bilen hemma. Färre bilar och p-platser minskar klimatutsläppen samtidigt som det frigör ytor till bostäder, parker och cykelvägar. För att fler ska välja att cykla och gå krävs det politiska prioriteringar. Cykelvägarna måste bli bättre, säkrare och få mer plats. Det ska vara enkelt att cykla, gå och åka kollektivt i Borås!

Rösta grönt i Borås för en politik för en hållbar mobilitet
Rösta Grönt i Borås för ett hållbart resande!

Vi vill:


  • Införa fria skolkort för alla skolbarn
  • Införa Mobility management som planeringsmetod för att utgå från människan och barriärer istället för vägar och logistik
  • Att det ska vara enkelt att cykla och gå till och från sin bostad och lätt att leva utan bil i hela Borås tätort
  • Att Borås upprättar en plan om strategisk parkeringspolitik som verkar för ett bilfritt centrum och med goda anslutningar till kollektivtrafik
  • Att Borås Stad inleder försök med cykelpooler

Läs hela vårt valmanifest 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar