fredag 22 augusti 2014

Våra prioriterade områden: 3 - demokrati, feminism och lika rätt

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk feminism och insikten om att olika maktordningar samverkar. Borås Stad ska vara en kommun där alla är välkomna, oavsett om du kommer hit för arbetet, kärlek eller flyr undan förföljelse, krig, svält eller naturkatastrofer. Vi vill öka medborgarnas inflytande och ge alla medborgare möjligheter att påverka vår stads framtid och utveckling.

Ett av våra prioriterade områden är demokrati, feminism och lika rätt
Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk feminism.
En feministisk politik för jämställdhet nöjer sig inte förrän kvinnors och mäns inkomster är lika, mäns våld mot kvinnor upphört, våra skolor aktivt arbetar med jämställdhet och ingen hindras av förlegade könsnormer.Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk feminism och insikten om att olika maktordningar samverkar. Den utbredda psykiska ohälsan hos särskilt unga kvinnor och hbtq-personer är ett stort samhällsproblem. Transpersoner omfattas i dag inte av samma juridiska rättigheter som resten av samhället.Borås ska vara en kommun där alla är välkomna. Vi vill utöka medborgarinflytandet och ge fler möjligheten att delta i våra politiska val.

Vi vill:


  • Att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla kommunens verksamheter och en jämn könsfördelning ska eftersträvas på alla nivåer i kommunal verksamhet
  • Att Borås Stad antar en nollvision när det gäller främlingsfientlighet och rasism
  • Att SFI utvecklas och ges ökade resurser och i högre grad är arbetsintegrerande
  • Fortsätta utveckla arbetet med medborgardialog och medborgardelaktighet
  • Ta ett aktivt och medmänskligt ansvar för ensamkommande, asylsökande flyktingbarn samt att stadens flyktingmottagande i allmänhet ska vara generöst och värdigt
  • Att Borås Stad tydligare arbetar med hemlöshet enligt principen ”boende först”
  • Utöka stödet till och samarbetet med Kvinnojouren i Borås
  • Göra en riktad lönesatsning på de, ofta kvinnodominerade, yrkesgrupper inom stadens verksamhet som har lägst löner
  • Att västtrafikkort ska ingå i försörjningstödet för att undvika att människor isoleras
  • Att ett pilotprojekt av Toleransprojektet, som arbetar mot intolerans bland unga i destruktiva miljöer, startar i Borås


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar