fredag 22 augusti 2014

Fullmäktigekandidater - #6 Hanna Werner

#6 Hanna Werner


Fullmäktigekandidater - #6 Hanna Werner
#6 Hanna Werner - Miljöpartiet de gröna i Borås

Yrke: socionom, jobbar som organisationskonsult inom Företagshälsovård.
Bor: i Sandared

Frågor jag vill driva den kommande mandatperioden:
Klimat och miljö, en hållbar utveckling i vår kommun där vi minskar koldioxidutsläpp och arbetar för en grön och vacker stad med bra kollektivtrafik och utbyggt cykelvägsnät!

Bra, ekologiskt producerad mat i kommunens verksamheter. Maten skall dessutom tillagas I lokala kök.

En bra arbetsmiljö och personalpolitik för kommunens anställda, så att man vill stanna och utvecklas i kommunen.

I Sandared/Sjömarken vill jag jag jobba för att förbättra centrummiljön och dessutom få fungerande cykelvägar.

 Vill givetvis att vi äntligen kan få till stånd en cykelväg mellan Sjömarken och Sandared

Läs mer på Miljöpartiets kandidatsida om Hanna Werner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar