onsdag 27 augusti 2014

Vår politik för Borås - Ekonomi och Upphandling

Miljöpartiets arbete för långsiktig hållbarhet är vår ekonomiska politik. Ordet ekonomi betyder fritt översatt ”att hushålla med resurser”. Miljöpartiet förespråkar en kretsloppsekonomi. Vad som görs i kommunen har i förlängningen också inverkan på människor och miljö i vår omvärld, när vi agerar lokalt måste vi därför också tänka globalt. Vi verkar för att hitta möjligheter så att investeringar i människor skall kunna räknas och avskrivas som de investeringar som görs i t.ex. byggnader.

Rösta grönt i Borås för en politik för en långsiktigt hållbar ekonomi
Rösta Grönt i Borås för en hållbar ekonomi!

Vi vill:


  • Att Borås Stad i upphandlingar ska ställa tydliga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
  • Att Borås Stad arbetar med ett socialt investeringsperspektiv, vilket betyder att det förebyggande arbetet mot ohälsa och utanförskap ökas och effektiviseras för att på sikt ge minskade kommunala kostnader
  • Att endast företag med avtal i nivå med svenska kollektivavtal ska få uppdrag av kommunen
  • Främja alternativa och mer hållbara ekonomiska modeller till exempel delande ekonomi och cirkulär ekonomi
  • Utreda om något av de kommunala bolagen kan drivas som allmänintressebolag
Läs hela vårt valmanifest 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar