fredag 29 augusti 2014

Vår politik för Borås - Mat

Bra mat från ekologiskt jordbruk borde vara en självklarhet. Att maten är både god och hälsosam samt producerats utan gifter och inte behöver färdats runt halva jordklotet borde givetvis vara en självklarhet. Men för oss som är oroliga för tillsatser, genmanipulation, djurens villkor och hur maten påverkar klimatet är det ibland svårt att känna matglädje. Miljöpartiet har en politik för en bättre mat!

Rösta grönt i Borås för en politik för giftfri mat!
Rösta Grönt i Borås för en politik för giftfri mat!
Vi vill:


  • Att maten i kommunen är säsongsanpassad i syfte att gynna närproduktion och klimatsmart mat
  • Att maten som serveras ska lagas från grunden och i möjligaste mån tillagas nära verksamheten
  • Att mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska bli mer klimatvänlig och som ett led i detta ska konsumtionen av grönsaker, frukt och baljväxter successivt öka, vegetariska alternativ framhävas samt lokalt producerad och ekologisk mat ska väljas
  • Att kommunala verksamheter arbetar för att minska matsvinnet och att de avdelningar som lyckas väl får ökade medel
  • Att Borås Stad ska inhandla närproducerade och ekologiska livsmedel

Läs hela vårt valmanifest 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar