onsdag 20 augusti 2014

Våra prioriterade områden: 1 - klimat, miljö och energi

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Miljöpartiet de Gröna vill att Borås Stad tar ett ökat ansvar inom klimat- och energiområdet. Det ska vara enkelt att göra miljö- och klimatsmarta val. Vi vill agera offensivt och vara i framkant inom klimat och miljö och ta en aktiv roll för att Borås ska vara en föregångare i Sverige och världen. Vi vill bygga ett energisystem som helt bygger på energi från förnybara källor som vatten, skog, vind och sol. Vi gröna ser det som en huvuduppgift att ställa om samhället och säkra fungerande ekosystem, friskt vatten, ren luft och odlingsbar jord. Det ska löna sig att vara miljösmart i såväl snabbköpskassan som styrelserummet.


Ett av våra prioriterade områden är klimat, miljö och Energi!
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi vill ta ett större ansvar!


vi vill:

  • Att användningen av solenergi skall utvecklas vidare. Solfångare, av olika slag, skall byggas på kommunens anläggningar för att öka den förnybara energin och inspirera privata aktörer
  • Minska energiåtgången i den kommunala verksamheten med 25% till år 2020
  • Stärka arbetet för att säkra biologisk mångfald samt att ge det arbetet utökade resurser
  • Att fler biogasstationer etableras samt att stadens produktion av biodrivmedel ökar
  • Att tillgängligheten till återvinningscentraler ökar
  • Att Borås Stad ska motverka användandet av skadliga kemikalier som används i kommunens verksamhet
  • Att kommunala bostadsbolag ska ha individuell mätning av energi- och vattenförbrukning i varje lägenhet
  • Att Borås Stad ska vara mycket restriktiv med dispenser från strandskyddet i kommunen
  • Att Borås Stad bygger fler laddningsstaioner för el-bilar och el-cyklar
  • Att all mat i Borås Stads verksamheter ska vara 100% ekologisk år 2025

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar